Jelle Post: “Bij ROC A12 bieden we maatwerk aan studerende sporters”

,

Een carrière als sporttalent of topsporter combineren met een opleiding, dat is niet altijd even gemakkelijk. Bij Topsport Gelderland denken we graag mee als het gaat om zo’n combinatie en daar staan we niet alleen in. Diverse scholen op verschillende niveaus bieden begeleiding aan. Onder hen onder meer ook ROC A12, waar op MBO-niveau gestudeerd kan worden. “Wij proberen een meerwaarde te zijn voor studerende sporters”, zo stelt topsportcoördinator Jelle Post. Hij is de volgende die we interviewen in onze reeks met mensen uit Gelderland die een relatie hebben met topsport en Gelderse sporttalenten.

Post is werkzaam als topsportcoördinator van het ROC A12 en begeleidt in die rol studerende sporters op het Dulon College en Technova College, beiden onderdeel van ROC A12. “Wij vinden het belangrijk dat elke potentiële student de kans krijgt om zijn of haar diploma af te ronden en levenslang deel kan nemen aan de arbeidsmarkt”, zo vertelt Post. “Maar als een topsporter met sport bezig is, heeft hij bij andere scholen vaak minder kansen. Eén van de twee dingen staat dan centraal. Wij willen de mogelijkheid bieden om school en sport te combineren. Daar moet maatwerk voor geleverd worden.”

“Wij willen de mogelijkheid bieden om school en sport te combineren. Daar moet maatwerk voor geleverd worden”

Dat kan in principe binnen elke opleiding op het ROC A12. “De sporter kan de opleiding doen die hij of zij wil”, beaamt Post. Het verschilt daarbij op welk moment de betreffende sporter hulp krijgt. Met name omdat niet iedereen beseft dat ze op voorhand al aan kunnen kloppen. “Wanneer we weten dat een student aan topsport doet, wordt er in het voortraject al gekeken hoe we ze kunnen helpen, maar het kan ook zijn dat we er tijdens de opleiding achter komen dat de student het niet trekt en hij of zij topsport blijkt te doen. Dan komen ze met mij in aanraking en kijken wij hoe we maatwerk kunnen bieden.”

Eigen opleidingstraject
Aparte klassen met sporters zijn er niet. “De sporter zit gewoon in de klas, met reguliere studenten, maar volgt wel zijn eigen opleidingstraject. Het eerste waar je dan aan moet denken is het verlof. Hebben ze een status, die geldig is vanuit de bond, dan hebben ze het recht om op bepaalde momenten vrij te krijgen. Dat is ook waar we nu het meest druk mee zijn. Maar we kunnen ook helpen met stages, waarbij de betreffende organisatie affiniteit heeft met sport. Die snappen de ambitie en rol van een stagiaire die aan topsport doet ook.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Het zijn echter meer dingen dan verlof en passende stageplekken die sporters kunnen helpen. “Topsporters krijgen daarnaast vrijstelling van lessen, bijvoorbeeld gezonde sportlessen, en werken zelfstandig aan opdrachten. Zoals gezegd blijven ze echter onderdeel van de klas, maar we maken wel aangepaste afspraken over opdrachten en toetsmomenten. En soms kan het niet anders dan dat de opleiding langer duurt, als je maanden van huis bent. Het maakt dan niet uit dat school langer duurt, dat is een bewuste keus en daar wordt per persoon bekeken. Je hebt dan echter je diploma na verloop van tijd wel.”

“Sporters blijven ze onderdeel van de klas, maar we maken wel aangepaste afspraken over opdrachten en toetsmomenten”

Ook Topsport Gelderland speelt een rol als het gaat om de mogelijkheden. “Momenteel is dat vooral voor de check of een topsporter ook daadwerkelijk een topsporter is”, vertelt Post. “Maar ik denk dat er meer kansen liggen en daar zijn we ook over in gesprek. Om partners met stages te verbinden aan onze studenten bijvoorbeeld. Advies kunnen we goed gebruiken, maar ook een ander point of view.”

Samen met studie loopbaanbegeleiders
Post en zijn collega Vasilis Stekelenburg houden zich vooral met het genoemde maatwerk bezig. Een uitdaging, ook omdat de start nog niet zo lang geleden werd gemaakt. “Zelf ben ik redelijk nieuw als topsportcoördinator en we zijn nog heel erg aan het kijken wat de maatwerkprojecten zijn. Omdat we zoveel verschillende opleidingen hebben en de student eigen stages mag regelen, is dat soms een uitdaging. We proberen wel te bemiddelen, maar ik weet bijvoorbeeld veel minder van administratieve diensten en zorg en welzijn, dan van sport en bewegen, aangezien ik daar zelf les in geef. In samenwerking met de studie loopbaanbegeleiders van die opleidingen kijken we vooral naar waar we aan moeten denken en of dat goed gaat met een huidige stage aanbieder.”

“Onze ambitie is dat elke student die binnenkomt ‘ja’ kan omcirkelen bij de vraag of sport en studie te combineren zijn”

De meerwaarde om als sporttalent of topsporter bij ROC A12 te gaan studeren, die wil men alleen maar groter maken. “We zijn aan het kijken wat praktisch allemaal haalbaar is in wat we kunnen doen en proberen meerwaarde te zoeken. Onze ambitie is dat elke student die binnenkomt ‘ja’ kan omcirkelen bij de vraag of sport en studie te combineren zijn. We zoeken continu naar de meest effectieve combinatie. Daarbij ligt mijn huidige focus vooral op de stages.”

Geen nummer
Kortom, waarom zou een student voor ROC A12 moeten kiezen? “Omdat hij of zij begeleid wordt naar een diploma en er individueel naar ze gekeken wordt. Je bent geen nummer als je dit traject gaat doen. Jij bent jij en jij hebt iets nodig. Je hebt bepaalde skills en kwaliteiten. Die kan je ook inzetten om mogelijk kleine vrijstellingen te krijgen, of dingen te versnellen. Wij kijken echt naar de persoon en bieden meer kwaliteit dan kwantiteit.”


Dit interview met Jelle Post behoort tot een serie waarin we mensen interviewen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij Topsport Gelderland en de Gelderse topsporters en sporttalenten. Van sporters tot trainers, coaches en ouders van sporters en van specialisten met wie we werken tot onze eigen werknemers. Eerder interviewden we tandarts Roel de Maat, turntrainster Ingrid de Cort, waterpoloster Simone van der Kraats en eerder al Gudo Kramer (Topsport Gelderland), Marleen Boerboom (sportdiëtiste), Claudia Goumans (Young Talent Academy), Pascal Kamperman (Achterhoek in Beweging) en Charlotte Lenting (sportarts).