Waardevolle samenwerking met Provincie Gelderland

De provincie Gelderland ondersteunt sport vanuit het Gelders Sportakkoord. Daarbinnen is ondersteuning van talentvolle sporters een van de pijlers. Topsport Gelderland is een belangrijke uitvoerder in deze pijler. Wij begeleiden individuele sporters, talentontwikkelingsprogramma’s en clubs in opdracht van de provincie, maar ook programma’s zoals Toppers Bij Jou Op School worden door de provincie ondersteund.

Lees meer

Bijeenkomsten anders vormgegeven

Topsport Gelderland organiseerde in 2017 meer dan 200 bijeenkomsten. Bijeenkomsten voor sporters, ouders, trainers/coaches, experts op verschillende gebieden, bestuurders en schoolkinderen. In 2018 gaan we daar volop mee verder. Toch gaat er wat veranderen. We willen meer gaan inzoomen op de kwaliteit en impact van de bijeenkomsten dan op de kwantiteit. Natuurlijk deden we dat al wel, maar we willen optimaal profiteren van de pedagogische en didactische kwaliteiten in ons team, en daar hebben we externe expertise bij gehaald.

Lees meer

Samenwerking met gemeentelijke uitvoeringsorganisaties

Bij Topsport Gelderland werken we heel nauw samen met de grote gemeenten in Gelderland. In Nijmegen draagt Sportservice Nijmegen bij aan de aanstelling en opdracht van Ferry Greevink. Ferry houdt zich bezig met de ondersteuning van verenigingen met ambities op het gebied van talentontwikkeling, en ook (samen met TG-collega Marit Gijsbers) met de inhoud en organisatie van programma’s binnen het nieuwe SportQube programma waarin talentontwikkeling in verschillende sporten centraal komt te staan.

Lees meer