Pascal Kamperman: “Alle bewoners van de Achterhoek in beweging krijgen”

, ,

“Achterhoek in Beweging is een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten. Samen met elf strategische partners stellen zij binnen dit programma de kracht van sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de Achterhoek centraal.” Waar we in januari begonnen met een nieuwe reeks interviews, komt in dit derde interview Pascal Kamperman aan het woord. Hij is programmamanager bij Achterhoek in Beweging, een organisatie die precies staat voor wat de naam al zegt. Een organisatie waar Topsport Gelderland ook bij betrokken is als het gaat om talentontwikkeling.

Als programmamanager heeft Kamperman de algehele leiding binnen Achterhoek in Beweging. “We werken in een team samen met de verschillende coördinatoren die een deelakkoord uitvoeren”, legt hij uit. “Daarnaast ben ik als contactpersoon de gesprekspartner voor de acht gemeenten, de strategische partners en voor het ministerie en de bonden. Het Sportakkoord is een middel waarbij we alles langs de meetlat leggen, om te kijken of het aansluit bij onze ambities en het toekomstbestendig maken van het sportlandschap.”

“Wij borduren voort op het gedachtegoed van Achterhoek Younited”

Want dat laatste, dat is waar Achterhoek in Beweging voor staat. “We gebruiken sport als middel voor maatschappelijke thema’s. Met name op het aanjagen, innoveren en verbinden. Daarbij richten we ons op alle bewoners in de Achterhoek. Van het in beweging krijgen van mensen tot het helpen van talent.” Voor dat laatste was tot voor kort een rol weggelegd voor Achterhoek Younited. Kamperman; “In de afgelopen jaren heeft Achterhoek Younited zich ingezet voor talentontwikkeling. Doordat nu geborgd is dat talentontwikkeling op de agenda staat, beëindigen zij hun activiteiten en borduren wij voort op hun gedachtegoed.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Talentontwikkeling kan daarbij breed gezien worden volgens de geboren Achterhoeker, die nog altijd woonachtig is in Zeddam. “Het gaat niet alleen om topsporters die tegen een status van NOC*NSF aanzitten, maar het gaat er ook om dat kinderen op vrij jonge leeftijd en jonge volwassen hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Dat kan in de breedste zin van het woord zijn. Het kan ook een jonge bestuurder zijn die met veel enthousiasme in het bestuur is gaan zitten, maar merkt dat hij ook stukje begeleiding en ondersteuning kan gebruiken. Die ondersteuning kunnen we bieden. Dat kan één op één, maar ook in groepsactiviteiten, bijvoorbeeld door meerdere bestuurders bij elkaar te brengen in een kennisbijeenkomst.”

“De samenwerking met Topsport Gelderland is nog pril, maar ik merk dat er energie in zit”

Als het om talentontwikkeling gaat speelt Topsport Gelderland een belangrijke rol. Daarbij is Geeke Barmentloo werkzaam als sportmanager van Topsport Gelderland en als coördinator talentontwikkeling binnen Achterhoek in Beweging. “In de samenwerking ondersteunt Topsport Gelderland ons met kennis en knowhow op het gebied van talentontwikkeling en met het verbindingen maken tussen de provincie en de regio”, vertelt Kamperman. Hij is er enthousiast over. “Het is een goede samenwerking. Die is nog pril, maar ik merk dat er energie in zit, dat transparantie aanwezig is, dat de samenwerking constructief is en we ook verbindingen maken.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Eigenaarschap delen
Voor Achterhoek in Beweging zelf vindt een soort verschuiving plaats als het gaat om de organisatie. “Achterhoek in Beweging is ontstaan op initiatief van de acht wethouders Sport van de acht Achterhoekse gemeenten. Door de jaren heen zijn er verschillende partners uit verschillende sectoren toegevoegd. De gemeenten hebben nu meer een participerende rol. We willen met Achterhoek in Beweging niet acht, maar negentien leden hebben. Zo delen we het eigenaarschap. We zijn nu met elkaar in gesprek om te kijken wat de juiste organisatievorm daarvoor is.”

Duidelijk is wel dat de organisatie leeft. Er wordt dan ook met vertrouwen vooruit gekeken door Kamperman; “Over vijf jaar hoop ik dat alle sportaanbieders in de Achterhoek weten waar ze met vragen terechtkunnen omtrent talentontwikkeling. En dat een aantal sportbestuurders zich verder hebben ontwikkeld in hun persoonlijke talenten. Ook zouden dan op verschillende plekken van onderuit Regionale Training Centra zijn opgestart. En ik hoop dat over vijf jaar een aantal bekende Achterhoekers als inspiratiebron fungeren voor anderen.”


Het interview met Pascal Kamperman was de derde in een nieuwe serie interviews. Globaal gezien eens per maand zullen we iemand interviewen die op welke manier dan ook betrokken is bij Topsport Gelderland. Van sporters tot trainers, coaches en ouders van sporters en van specialisten met wie we werken tot onze eigen werknemers. In het tweede interview kwam vorige maand Claudia Goumans van de Young Talent Academy aan het woord. Klik hier om dat interview ook te lezen.