Gudo Kramer: “Trots op omschakeling in coronatijd”

,

De coronatijd heeft veel impact. Op het dagelijks leven, maar ook op de sportwereld. Vrijwel van het ene op het andere moment moest ook bij Topsport Gelderland een complete omschakeling plaatsvinden. In het vijfde deel van de interviewserie die we begin dit jaar begonnen met mensen die bij onze organisatie zijn betrokken, zoeken we het dan ook eens wat dichterbij. Aan het woord is ditmaal Topsport Gelderland directeur Gudo Kramer. “Ik ben er trots op hoe snel we omschakelden als team. En we halen uit deze coronatijd ook wel echt dingen die we kunnen blijven gebruiken.”

Had het team van Topsport Gelderland begin maart op donderdag nog een bijeenkomst met het oog op marketing, daar was het na het weekend plots gedaan. “Wij zijn direct allemaal thuis gaan werken en hebben toen ook meteen gezegd dat we alle afspraken online en telefonisch gingen doen”, kijkt Kramer terug. “Dat maakte het werk al lastiger en het begeleidingsproces van sporters, coaches of ouders minder persoonlijk. Maar we hebben bijvoorbeeld ook alle bijeenkomsten omgezet naar webinars en zijn kennisclips gaan maken. Dat had nog wel wat voeten in de aarde, maar ook dat hadden we in twee weken op de rit staan.”

“Als je in een wat wijdere kring kijkt, is dat ook wel het vermogen van de sport; om in te spelen op veranderende omstandigheden”

Die omschakeling tekent volgens Kramer de organisatie. “Dat vond ik van het team wel echt een prestatie. Bijvoorbeeld dat we zo snel de webinars hadden staan, met een expert die begeleiding kreeg. Ook wanneer je bedenkt dat we veel mensen met gezinnen met jonge kinderen in ons team hebben zitten. Maar als je in een wat wijdere kring kijkt, is dat ook wel het vermogen van de sport; om in te spelen op veranderende omstandigheden. Los van wat wij gedaan hebben, zie je dat mensen overal oplossingen voor vonden. Dat ze zich enorm aan de richtlijnen hebben gehouden en toch gericht wisten te trainen. Over het algemeen denk ik dat de sport heeft laten zien dat ook op die manier maatschappelijk bij wil dragen. Dat mensen toch oplossingen zoeken om te werken aan ambities vind ik mooi.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Foto: Handen schudden en persoonlijk contact is er even niet bij. Gudo Kramer op rechts.

Hulp aan programma’s en sporters
Topsport Gelderland heeft voor sporters en programma’s ook zeker een rol gehad in de afgelopen periode. Juist ook nu de topsport weer opstart, kan er hulp geboden worden. “We proberen de programma’s die we begeleiden te helpen met het opstarten”, vertelt Kramer. “Dat kan op verschillende vlakken. Zo zijn er trainers met vragen over wat wel en wat niet kan, maar zijn er ook binnensporten die buiten accommodaties zoeken. Wij hebben door contacten met de gemeenten soms makkelijker ingangen. Maar er zijn ook financiële zaken en er is behoefte aan andere ondersteuning. Vragen over de talentenprogramma’s bijvoorbeeld, die ook weer wat willen gaan doen, maar nog niet bij hun normale locaties terecht kunnen.”

“Wij proberen individuele sporters ook goed door deze periode heen te helpen”

En dan zijn er nog de sporters zelf. Zo’n 700 Gelderse topsporters en sporttalenten kunnen door het jaar heen bij Topsport Gelderland terecht met al hun vragen. “Wij proberen individuele sporters ook goed door deze periode heen te helpen. Zo kregen we vragen om sportmiddelen om zelf thuis te trainen en daar hebben we sporters mee kunnen helpen. Maar we zijn nu bijvoorbeeld ook aan het inventariseren hoe het financieel is voor sporters die net buiten het vangnet van NOC*NSF vallen. Meer dan de helft van hen blijkt inkomstenverlies te hebben en een kwart mist zelfs meer dan de helft van zijn inkomsten. We kijken of we samen met partners een fonds kunnen creëren om voor hen de pijn in ieder geval iets te verzachten. Sporters kunnen zich hiervoor bij ons melden.”

Onrustig
Er kan dus ook op afstand heel wat gedaan worden, maar het thuiswerken is niet ideaal. Kramer: “Het voelt voor mij heel onrustig. Dat komt ook deels door de thuissituatie. Net als ik heeft mijn vrouw Leonie ook online meetings en onze zoon kreeg de afgelopen weken ook thuis digitaal les. Dan wordt de wifi goed belast en met zijn drieën thuiswerken is toch onrustig. En wat ik erg mis is het persoonlijke contact. De gesprekjes bij de koffieautomaat of op de gang. De dingen worden wat zwart-witter, wat verharder. Maar ik denk dat dat voor de collega’s die direct bij sporters betrokken zijn nog veel erger is.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Daar tegenover staat dat het ook een tijd is gebleken waarin meer ruimte is om met andere dingen bezig te gaan. “Zo ben ik bijvoorbeeld bezig geweest met een nieuw meerjarenbeleidsplan, subsidies, het maken van nieuwe plannen met de provincie van de komende jaren en het door-ontwikkelen van het Gelders model voor talentontwikkeling. Dat laatste gaat ook een nieuwe naam krijgen; ‘Sportief groot worden in Gelderland’. Dat kan je zien als het heel goed worden in een sport, maar ook als in op een sportieve manier opgroeien in Gelderland. We willen ook meer opleidingsprogramma’s van verenigingen beter ondersteunen. In de coronaperiode hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een scan. Met die scan en een supportprogramma willen we kijken hoe we verenigingen kunnen helpen om te verbeteren. Dat is een verbreding van wat we al doen.”

“Het Gelders model krijgt een nieuwe naam: Sportief groot worden in Gelderland”

Toekomst
Zijn er dus ook dingen die de organisatie vanuit de coronaperiode mee gaat nemen naar de toekomst? “Absoluut”, stelt Kramer. “Die online kennisoverdracht bijvoorbeeld. We hebben echt leren werken met de webinars. Dat is allemaal vooruitgang. Waar weer eerst iedereen in een hokje bij elkaar zetten voor een workshop of masterclass, denk ik dat het in de toekomst toch een mix blijft van beiden. Daarnaast toonden de kennisclips hun waarden en zie je bijvoorbeeld ook dat bij Prestatiecentrum Elderveld een heel waardevol platform met video’s is opgezet. En misschien zien we ook in de sport zelf wel dingen die behouden blijven. Het kan best zijn dat sporters nu beter hebben geleerd om dingen zelf uit te voeren.”


Dit interview met Gudo Kramer was de vijfde in een serie die we begin 2020 zijn gestart. Globaal gezien eens per maand zullen we iemand interviewen die op welke manier dan ook betrokken is bij Topsport Gelderland. Van sporters tot trainers, coaches en ouders van sporters en van specialisten met wie we werken tot onze eigen werknemers. Eerder interviewden we sportdiëtiste Marleen Boerboom, Claudia Goumans van de Young Talent Academy, Pascal Kamperman van Achterhoek in Beweging en sportarts Charlotte Lenting.