Ambities voor de sporters

In de ontwikkeling van sporttalent naar de absolute top zijn veel factoren en krachten van belang. Vaak wordt hierbij de focus gelegd op technische ontwikkeling, terwijl juist de maatschappelijke aspecten een grote invloed hebben. Dat is waar Topsport Gelderland over gaat. Zij begeleidt, biedt een platform en creëert faciliteiten voor de Gelderse talenten op het gebied van hun sport én maatschappelijke carrière.

De missie van Topsport Gelderland luidt als volgt:
Topsport Gelderland zet zich in voor de vooruitgang en het welzijn van (aankomende) topsporters in de provincie Gelderland.

Voorop staan natuurlijk de kerntaken van Topsport Gelderland. Deze worden uitgevoerd met én voor sporters, ouders, trainers, Gelderse gemeenten en -overheden, samenwerkingspartners, onderwijs -en medische instellingen en diverse andere betrokken organisaties. De kerntaken van Topsport Gelderland luiden als volgt:

  1. het begeleiden, adviseren en faciliteren van talenten en topsporters.
  2. het stimuleren en adviseren van (sport)organisaties met betrekking tot topsportinfrastructuur.
  3. het verwerven van financiële middelen t.b.v. de ondersteuning van talenten en topsporters
  4. het promoten van topsport(ers)