Masterclass voor ouders: De talentvolle sportende tiener en zijn brein

,

Het is natuurlijk erg fijn wanneer je kind aan sport doet en hier ook nog eens goed in is. Op hoog niveau sporten heeft veel positieve kanten en het is een mooie kans om je als persoon op verschillende vlakken te ontwikkelen. Maar ook kan het soms best ingewikkeld zijn. Voor het kind, want die moet er vaak veel voor doen en laten, veel verschillende ballen omhoog houden. Maar ook de (soms) lastige rol van ouders verdient aandacht. Hoogleraar Jelle Jolles gaat daar op dinsdag 9 april op in tijdens een masterclass voor ouders.

Jelle Jolles (foto) is hoogleraar Neuropsychologie em. aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Maastricht, oprichter van het Centrum Brein & Leren en auteur van onder meer het boek ‘Het tienerbrein’ (2017). Zijn activiteiten richten zich op de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij kinderen, tieners en (jong-)volwassenen en de factoren die daar bepalend voor zijn.

Tijdens deze avond zal Jolles een presentatie geven over de dilemma’s en vragen waar ouders van sporttalent en tieners tegenaan kunnen lopen. Wat is te verklaren gedrag, welk gedrag past bij een tiener? Maar wat mag je aan de andere kant wel van hem of haar verwachten? Wanneer is het goed om je kind zelf dingen te laten ontdekken en wanneer is enige vorm van ondersteuning nog verstandig? Hoe ga je als ouder om met de emoties van je kind thuis en in de sportsetting?

Jolles zal tijdens deze avond vanuit de neuropsychologie antwoord geven op onder andere de bovenstaande vragen. Hij gaat in op de tiener als ‘werk in uitvoering’ en gaat in op de vier belangrijke rollen van de ouder: de ouder als manager, als coach, als mentor en als adviseur. Ook is er uiteraard genoeg ruimte om vragen te stellen.


Praktische info

Ben je ouder van een talentvol sportend kind uit Gelderland, die een erkende status heeft (via NOC*NSF of regiostatus), en klinkt het bovenstaande interessant? Meld je dan via deze link.

Locatie: Beekdal Lyceum: Bernhardlaan 49, 6824 LE Arnhem
Datum en tijd: Dinsdag 9 april 2019, 19.30 – 21.00 uur (deur open vanaf 19.00)

Vanwege de verwachte interesse voor deze presentatie, zouden we een berichtje ter afmelding op prijs stellen, wanneer je onverhoopt niet kunt (na aanmelding). Bij vragen en/of afmeldingen, stuur dan een berichtje naar marit@topsportgelderland.nl.

Bij aanmelding voor deze presentatie vragen wij u antwoord te geven op de volgende vraag: “Welke vraag/dilemma ervaart u in uw rol als ouder van een taletnvol sportend kind?” Met de antwoorden op deze vraag zal Jelle zijn presentatie verder inhoudelijk vorm geven, zodat het zoveel mogelijk aansluit op de behoeften van de aanwezigen.

Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze presentatie.

Foto: JelleJolles.nl