Leraren Topsport Talentscholen leren over GEES

,

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor (top)sporters is het combineren van onderwijs en presteren op topsport niveau. Om 15- tot 25-jarige (top)sporters succesvol te ondersteunen in dit proces, alsook de kwaliteit van de begeleiding van duale carrières te optimaliseren, is het project ‘Gold in Education and Elite Sport’ (GEES) geïnitieerd in 2015. Nederland is één van de landen die participeerden in dit 2-jarige project. Donderdag was daarvoor in Arnhem de eerste bijeenkomst.

GEES is ontstaan na een Europees onderzoek naar duale carrières voor topsporters. Michelle Verhoef (CTO Papendal) en Marit Gijsbers (Topsport Gelderland) zijn, in opdracht van NOC*NSF, geschoold in het kunnen ondersteunen van duale carrière begeleiders. Het doel van GEES is om talentvolle sporters te scholen in competenties die nodig zijn gebleken voor het zo succesvol mogelijk kunnen doorlopen van de duale carrière, oftewel het combineren van twee carrières.

Introductie op scholen
In de aanpak staat de duale carrièrebegeleider centraal, die na een scholing van Michelle of Marit zelf met GEES aan de slag kan op zijn/haar eigen school. In de aankomende periode worden de Topsport Talentscholen en topsportvriendelijke scholen bezocht om te informeren over de mogelijkheden van GEES. Op donderdagochtend 21 maart was de eerste bijeenkomt op het Beekdal Lyceum onder leiding van Michelle Verhoef. Zo’n vijftien docenten waren hierbij aanwezig en het was een geslaagde ochtend. De aanwezigen werden na uitleg voorzien van praktische tools. Tijdens de bijeenkomst zorgde dit voor mooie inzichten over de begeleiding van sporttalent binnen het Beekdal Lyceum.