Sporttalenten ontwikkelen zich in Regionaal Multisport Talenten Centrum Ede

,

In Ede werd in 2018 de Van der Knaaphal geopend. Een topsporthal waar veel sporten samenkomen en waar sporters en studenten zichzelf kunnen ontwikkelen. Het Regionaal Multisport Talenten Centrum (RMTC) is er ook gevestigd. Daar worden diverse sportprogramma’s gefaciliteerd die een zelfde visie hebben als het gaat om talent. Topsport Gelderland heeft daar een nadrukkelijke rol in. “We willen sportaanbieders samen laten werken en kennis laten delen. Tegelijk willen we talentvolle sporters beter maken in hun sport, maar hen ook helpen bij alle randzaken die er bij komen kijken.”

Aan het woord is Sebastiaan Kuijper. Hij is sportmanager van de regio De Vallei bij Topsport Gelderland en consulent talentontwikkeling en topsport bij Sportservice Ede. Namens beide partijen werkt hij binnen het RMTC. “Samen vormen Topsport Gelderland en Sportservice Ede de regie over het RMTC”, legt Kuijper uit. “Via de generieke leerlijnen hebben we een aanbod beschikbaar voor talentvolle sporters in de regio Vallei, waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen binnen verschillende aspecten die belangrijk zijn voor topsporters.”

Waar talentvolle sporters handvaten worden geboden om te groeien, kunnen ook ambitieuze sportverenigingen gebruik maken van het aanbod van het RMTC. Kuijper: “We willen er voor zorgen dat we een optimale ontwikkelomgeving creëren. Dat doen we via verschillende programma’s. Daarin is aandacht voor diezelfde sportgenerieke thema’s, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van sporttalenten, en wordt gekeken naar een brede ontwikkeling binnen sport en bewegen. Onder meer zaalvoetbal, korfbal, volleybal en karate zijn op die manier al actief binnen het RMTC.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Op 22 februari was er een pilot testen en meten bij het RMTC.

Bijeenkomsten
Er zijn inmiddels al heel wat activiteiten geweest en er zullen er ook nog veel volgen. “Een mooi voorbeeld van dingen die we doen, is de bijeenkomst die we op 22 februari hadden”, vertelt Kuijper. “Toen deden we een pilot testen en meten, waar talentvolle sporters uit Apeldoorn, Barneveld en Ede aan meededen. Zij kwamen uit vijf verschillende sporten; schermen, BMX, zwemmen, voetbal en turnen. Die avond hebben we zeven fysieke testen laten doen door Maarten Heisen van Mijn Fysiopraktijk Ede en maakten die sporters kennis met Topsport Gelderland.”

Die bijeenkomst was een eerste als het gaat om testen en meten, maar ook zeker niet de laatste. “Het sloeg aan en in april/mei willen we nieuwe bijeenkomsten plannen. Maar het zijn niet alleen de sporters waarmee we werken. Ook met bijvoorbeeld de trainers/coaches en ouders. Zo staat voor ouders van sporttalenten op 26 maart een workshop gepland onder leiding van sportpsycholoog Ivo Spanjersberg. Daarin staat de driehoek trainer, sporter en ouder centraal. En dan met name op welke manier een ouder kan bijdragen aan een optimaal prestatieklimaat en een evenwichtige ontwikkeling van het jonge talent.”

Van waarde zijn
Via zes verschillende aandachtsgebieden wordt gewerkt aan de ontwikkeling op verschillende thema’s. Die gebieden zijn topsportleefstijl, fysieke training, gezond presteren, trainers & coaches, ouders en breed motorisch opleiden. “Er komt gewoon heel veel kijken bij het leven van een sporttalent of topsporter”, vertelt Kuijper. “Daar is niets mis mee, maar als je talent voor sport blijkt te beschikken, wil dat niet zeggen dat je direct ook van alles weet over bijvoorbeeld mentale training, de combinatie met onderwijs, voeding, anti-doping en meer. Ook ouders niet. Al met al proberen we daarin zoveel mogelijk van waarde te zijn voor alle partijen.”

Wil je meer weten over het RMTC? Neem dan contact op met Sebastiaan Kuijper. Zijn gegevens zijn op onze contactpagina te vinden, onder het contactformulier.