Onderzoek naar menstruatie en topsport: Vul jij de enquête in?

,

In mei organiseerde Topsport Gelderland het webinar ‘Pak winst met je cyclus’, om bewustwording te creëren over topsport en menstruatie. Het aantal deelnemers was zeer groot, maar het is en blijft opvallend dat er nog veel onwetendheid heerst rondom dit onderwerp en voor veel jonge vrouwen blijft het praten hierover een taboe. Want, heb jij wel eens gesproken over je cyclus binnen jouw sport? Studente Silke Bruil doet nu een onderzoek onder vrouwelijke Gelderse jonge sporters tussen de 16 en 20 jaar. Vul de enquête ook in! Dat gaat anoniem en het kan jou en anderen in de toekomst gaan helpen.

Uit onderzoek blijkt dat menstruatieproblemen zelden worden besproken onder sporters, terwijl dit wel van invloed kan zijn op prestaties. Ook laten studies zien dat er een gebrek aan kennis is over de invloed van de cyclus op sportprestaties en het vrouwelijk lichaam. Om dit onderwerp meer onder de aandacht te brengen zijn we daarom binnen Topsport Gelderland gestart met een onderzoek, specifiek gericht op vrouwelijke sporters tussen de 16 en 20 jaar oud met een erkende talentstatus NOC*NSF of regiostatus Topsport Gelderland. Stagiair Silke Bril (vierdejaars Sportkunde student, HAN) is bezig met dit onderzoek naar de openheid over de menstruatiecyclus binnen verschillende sporten.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in jouw ervaringen, kennisniveau en behoeften met betrekking tot de vrouwelijke cyclus in jouw sport. We willen graag ontdekken of hier voldoende aandacht aan wordt besteed binnen verschillende sporten en of er genoeg informatie wordt gedeeld met sporters zoals jij. Daarom is het van belang dat velen van jullie deelnemen aan de enquête. Het invullen ervan neemt slechts 10-15 minuten in beslag. Jouw deelname wordt erg gewaardeerd en zal anoniem worden verwerkt. De verzamelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor dit onderzoek en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Vul de enquête ook in!
Vul jij de enquête in? Dat kan door hier te klikken. Invullen kan tot en met uiterlijk 26 januari. Belangrijk is dat je een vrouwelijke sporter tussen de 16 en 20 jaar bent, een erkende talentstatus NOC*NSF of regiostatus Topsport Gelderland hebt én dat je woont en/of traint in Gelderland. Mocht je vragen hebben over het onderzoek of behoefte hebben aan meer informatie, voel je vrij om Silke te mailen (silkebruil10@hotmail.com) of contact op te zoeken met sportmanager Geeke Barmentloo (geeke@topsportgelderland.nl).