Deelakkoord Talent bij Gelders Sportakkoord gepresenteerd

,

In Apeldoorn is dinsdag het Deelakkoord Talent bij het Gelders Sportakkoord gepresenteerd. Tijdens het Netwerkdiner voorafgaand aan het Gelders Sportgala, dat ook bezocht werd door minister Bruins en gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland, werd dit Deelakkoord Talent gepresenteerd, ondersteund door meer dan vijftig partnerorganisaties. Daarbij organisaties uit het bedrijfsleven, onderwijs, de overheid, sport en zorg. Topsport Gelderland is initiator van het Deelakkoord Talent en nam ook het initiatief voor het onderliggende Gelders Model voor talentontwikkeling in de sport.

Ruim honderd vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten, het onderwijs en bedrijfsleven ondertekenden eerder al het Gelders Sportakkoord. Daarin streven zij samen naar het maken van een goed sportklimaat binnen de provincie. Het Deelakkoord Talent maakt daar integraal onderdeel van uit. Inhoudelijk wordt dit deelakkoord onderbouwd door het Gelders Model voor Talentontwikkeling, waarbij gestreefd wordt naar een optimale ontwikkelomgeving voor het talent van ieder Gelders kind.

De bij het Deelakkoord Talent aangesloten partijen zetten zich allen reeds in voor Gelders sporttalent en zullen dit in de toekomst blijven doen, waar mogelijk in samenwerking met elkaar. Elke sportorganisatie of andere organisatie die zich achter de doelstellingen van het Sportakkoord en het Deelakkoord Talent stelt, kan zich daarbij aansluiten.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Meer informatie over het Gelders Sportakkoord
Met sport halen we het beste en het mooiste uit Gelderland. Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen, ontstaat een vitale, sportieve en aantrekkelijke Gelderse sportregio. Een goed sportklimaat maak je samen. Daarom werd begin 2017 het Gelders Sportakkoord door meer dan honderd organisaties ondertekend. Daarmee hebben zij elkaar geïnspireerd en uitgedaagd om hun ambities, zoals vastgelegd in het Sportakkoord, de komende jaren te realiseren. Waar mogelijk in samenwerking met elkaar.

Meer informatie over het Deelakkoord Talent
Het Deelakkoord Talent maakt onderdeel uit van het Gelders Sportakkoord. De partijen in het Deelakkoord Talent zetten zich in om een optimale ontwikkelomgeving voor het eigen sport en beweegtalent van elk Gelders kind te realiseren volgens de uitgangspunten van het Gelders Model voor talentontwikkeling in de sport.

Topsport Gelderland werkte het model samen met de vier grote Gelderse gemeenten, provincie Gelderland en het lectoraat Herkennen en Ontwikkelen van Sporttalent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verder uit. Het Gelders Model voorziet in interventies in beweegonderwijs, wijk, en sportomgeving. In de sportomgeving beginnend bij de jeugdopleiding in verenigingen, tot en met de talentontwikkelingsprogramma’s op Papendal. Het Gelders Model is gericht op alle Gelderse kinderen. Op de achterblijvers, maar zeker ook op de toekomstige toppers.

Foto’s van boven naar beneden: 1. Minister Bruins (link) met Topsport Gelderland voorzitter Onno Bieleman, 2. en 3. Gedeputeerde Jan Markink met Onno Bieleman, 4. Minister Bruins met de talenten van de toekomst.