Waardevolle samenwerking met Provincie Gelderland

De provincie Gelderland ondersteunt sport vanuit het Gelders Sportakkoord. Daarbinnen is ondersteuning van talentvolle sporters een van de pijlers. Topsport Gelderland is een belangrijke uitvoerder in deze pijler. Wij begeleiden individuele sporters, talentontwikkelingsprogramma’s en clubs in opdracht van de provincie, maar ook programma’s zoals Toppers Bij Jou Op School worden door de provincie ondersteund.

Naast het bovengenoemde zijn er verschillende mogelijkheden voor andere partijen om subsidies aan te vragen, voor bijvoorbeeld Regionale Talent Centra, Multisport Talent Centra, het inbedden van sportgenerieke thema’s in onderwijs, et cetera. Zie ook: www.gelderland.nl/sport.

Topsport Gelderland heeft echter het initiatief genomen om een stap verder te gaan; het ontwikkelen van een optimale ontwikkelomgeving voor het sport- en beweegtalent van Gelderse kinderen. Hierin worden inhoud en interventies in zowel de buurt, het onderwijs als de sportomgeving bij elkaar gebracht. Inmiddels is dit ‘Gelderse Model’ omarmd door de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Ede en wordt het verder geladen vanuit het lectoraat Herkennen en ontwikkelen van sporttalent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ook de provincie Gelderland sluit aan op dit traject en samen denken we veel te kunnen betekenen voor de motorische ontwikkeling en uiteindelijk ook topsportambities van veel Gelderse kinderen!