Bijeenkomsten anders vormgegeven

Topsport Gelderland organiseerde in 2017 meer dan 200 bijeenkomsten. Bijeenkomsten voor sporters, ouders, trainers/coaches, experts op verschillende gebieden, bestuurders en schoolkinderen. In 2018 gaan we daar volop mee verder. Toch gaat er wat veranderen. We willen meer gaan inzoomen op de kwaliteit en impact van de bijeenkomsten dan op de kwantiteit. Natuurlijk deden we dat al wel, maar we willen optimaal profiteren van de pedagogische en didactische kwaliteiten in ons team, en daar hebben we externe expertise bij gehaald.

Het resultaat: we gaan meer eisen stellen en zelf nauwer betrokken zijn bij de inhoud van workshops, lessen, clinics, et cetera die we organiseren. De uitdaging van de aanwezige doelgroep moet meer centraal komen te staan en die moet uitgedaagd worden om een eigen oplossing te bedenken, met input van de aanwezige expert(s). We gaan dus van zenden naar ontwerpen en denken daarmee de impact van onze bijeenkomsten te vergroten. Wellicht leidt dit tot minder bijeenkomsten, maar hopelijk zeker met meer impact!