Bike Academy Apeldoorn: ‘Talent ontwikkelen en kennis delen’

,

De plannen waren er al langer en er werd ook al een tijdje aan gewerkt. Toch is de Bike Academy in Apeldoorn nog echt een nieuw initiatief. Via dat nieuwe Regionale sporttalentenprogramma worden talentvolle mountainbikers geholpen met hun ontwikkeling. Niet alleen op de fiets, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld de combinatie met school, fysieke training en topsportleefstijl. Mountainbikeclub Bar End en FSG Apeldoorn zijn de initiatiefnemers, waar Topsport Gelderland ondersteuning biedt. “De komende drie jaren gaan we eraan werken om het programma verder uit te breiden.”

Aan het woord is Roy Wassen van FSG Apeldoorn, die de coördinator is binnen het project. “Bar End was als club vrij ver als het ging om de organisatie”, zo vertelt hij over de Bike Academy. “Dat had met name te maken met hun trainer Han ten Hove. Hij heeft de TopCoach5 opleiding gevolgd en was en is druk met talentidentificatie en -ontwikkeling. Sportinhoudelijk stond het dan ook al goed vanuit de club, maar sportgenerieke ondersteuning is er gekomen in de samenwerking. Anderhalf jaar terug zijn we met elkaar gaan zitten en gaan kijken wat we vanuit FSG konden betekenen.”

Op hetzelfde moment was er ook al contact met Topsport Gelderland, met sportmanager Dick Boschman. Wassen; “Dick vertelde over het Gelders Model voor talentontwikkeling van Topsport Gelderland en dat bezig waren met het opzetten van een FITT-programma (Fysieke Inspanning Testen en Trainen). De vraag was of we dat niet konden koppelen. Dat hebben we gedaan en zo is er allereerst invulling gegeven aan het fysieke programma.”

Testen en meten
Voor dat programma worden de talentvolle mountainbikers eerst getest. “Dat doen de fysiotherapeuten van Houwer & Ruijs, die ook op de FSG campus gevestigd zijn. Zij hebben een testprotocol ontwikkeld waarmee sport functionele beweegpatronen op kwaliteit en symmetrie beoordeeld worden in relatie tot leeftijd. Op basis van de uitkomst van die testen en het meten van de biologische leeftijd, wordt gekeken wat we aanbieden qua fysieke programma’s. Gezien de doelgroep is het daarbij bijvoorbeeld van belang of een kind in de groeispurt zit, die al gehad heeft of nog moet krijgen. Dat is iets dat we de laatste anderhalf jaar al hebben uitgevoerd, maar de ambities reiken verder.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Roy Wassen

Ofwel; de Bike Academy wil de sporters graag op meer dingen ondersteunen. “Het fysieke deel is de eerste pijler”, legt Wassen uit. “Maar we hebben er drie. Zo is de tweede pijler topsportleefstijl. Daarin zullen de thema’s voeding en prestatiegedrag dingen zijn waarmee we de talenten helpen. Topsport Gelderland kan ons faciliteren en informeren met de leerlijnen. Wij maken dan de vertaling naar de praktijk en gaan kijken wat we gaan uitvoeren.”

Onderwijs en sport
Het onderwijs en de verbinding daarmee is de derde pijler. “We gaan dan bijvoorbeeld met een school in gesprek. Een sporter heeft misschien geen status, maar dan kijken we hoe we binnen de mogelijkheden ruimte kunnen creëren of dingen kunnen combineren. Zo leren ze ook weer via de topsportleefstijl bij ons, waarin dingen parallel lopen met dingen die ze op school ook leren. We proberen een brug te bouwen naar het onderwijs toe.”

Kennis delen
Het nog altijd nieuwe initiatief staat dus goed, de ambities is er en er zijn meerdere partijen waarmee samen wordt gewerkt. “Er was nog geen regionaal sporttalentenprogramma voor het mountainbiken, terwijl het RTC baanwielrennen bijvoorbeeld al wel in Apeldoorn zat. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en we kunnen nu in ieder geval de komende drie jaren verder. De KNWU is ook enthousiast en heeft zich gecommitteerd aan het project, Topsport Gelderland faciliteert de leerlijn en en ook het Veluws College werkt mee. Het is fijn dat we die partijen bij elkaar hebben kunnen brengen. En we kijken verder dan alleen het talent binnen de Bike Academy Apeldoorn, want we willen de kennis ook weer delen met clubs uit de omgeving.”

In de Stentor verscheen eerder al een artikel over de Bike Academy. Klik hier om het te lezen. Momenteel zijn al meerdere Nederlandse kampioenen en zelfs twee Europese kampioenen in verschillende leeftijdscategorieën actief binnen de Bike Academy.