Via introductie ZIP op naar meer verdieping

,

In de Jan Massinkhal in Nijmegen is afgelopen woensdagavond de eerste introductieworkshop over ZIP coach georganiseerd. Daar zorgde Topsport Gelderland voor, in samenwerking met de Gemeente Nijmegen en Wietske Idema van De Talentacademie. Idema is na jaren van onderzoek een specialist op het gebied van zelfregulatie en leidde de avond. Er zullen de komende tijd door heel Gelderland meerdere soortgelijke workshops georganiseerd worden. Daarbij vindt de tweede verdiepingsbijeenkomst centraal plaats op Papendal, waar alle trainers en coaches uit de verschillende regio’s bij aan kunnen sluiten.

“Wij willen deze groep trainers/coaches, die dagelijks werken aan Gelderse sporttalenten, ondersteunen in hun werk met thema’s die daarbij aansluiten”, vertelt Dick Boschman. Samen met Sebastiaan Kuijper draagt hij namens Topsport Gelderland zorg voor de bijeenkomsten. “Deze groep trainers/coaches is een mengelmoes van ervaren en onervaren collega’s en wij willen dat deze kennis toepasbaar is voor beide groepen. Door de kennis en ervaring van Wietske is het gelukt dat het voor iedere trainer/coach eenvoudig maar doeltreffend toe te passen is.”

Maar wat is ZIP?
Zelfregulatie In Praktijk (ZIP) begint bij jou. Het betekent namelijk dat niet jij, maar de sporter zélf bruikbare en realistische doelen stelt, zijn eigen voortgang in de gaten houdt en het proces evalueert. Dit vraagt van jou vaak een andere manier van training geven of coachen dan je gewend bent. ZIPcoach®, de methode waarmee je dit kunt doen, is hier een praktisch hulpmiddel voor. Het helpt je, vanuit jouw eigen stijl en kwaliteiten, aan de slag te gaan met zelfregulatie.

Lukt het jou al om de sporter regisseur te maken van zijn eigen ontwikkelproces? We weten dat de sporter daardoor efficiënter leert en ook nog eens blijer wordt van zijn geboekte progressie. Als de sporter de verantwoordelijkheid neemt voor wat hij leert, doet en laat zien, noemen we dat ook wel ‘zelfregulatie in de praktijk’

Boschman: “Ik ben zelf trainer en wil graag weten wat ik anders kan doen om de training zo in te richten dat de sporter op een efficiëntere manier de training beleeft. En dat is zeker bij mij overgekomen. Wietske krijgt het voor elkaar om sporters anders te benaderen waarbij je als trainer ook jezelf anders benadert. Ze houdt je zeker een spiegel voor hoe je als trainer/coach omgaat met Doelen stellen, Plannen, Monitoren, Evalueren maar bovenal Reflecteren”. En dat laatste klinkt eenvoudiger dan dat het is bleek tijdens de bijeenkomst in Nijmegen uit de inhoudelijke discussies die plaats vonden met de groep trainers/coaches in de zaal.

Volgende bijeenkomsten
Op woensdag 15 november is de volgende introductiebijeenkomst in Ede. De verdiepingsbijeenkomst staat op 29 november op Nationaal Sportcentrum Papendal gepland. In het volgend voorjaar gaat de introductieserie verder in Harderwijk en Apeldoorn. Ook dan wordt afgesloten met een verdiepingsbijeenkomst op Papendal. Het doel van Topsport Gelderland is om op deze manier zo dicht mogelijk bij de voordeur van de trainer/coach te komen om daarmee de tijd- en reisbelasting van de trainer/coach te reduceren.