Veilig naar de top, maar hoe dan?

,

Bij Topsport Gelderland vinden we het belangrijk dat sporters op een veilige en verantwoorde manier worden begeleid richting de top. Iets wat we vaker horen is de vraag; ‘maar hoe zorgen we daar nu eigenlijk voor?’ Sportmanager Martijn Spithoven heeft hiervoor minimale eisen en adviezen voor talentprogramma’s opgesteld. We gaan bij Topsport Gelderland graag met Gelderse talentenprogramma’s aan de slag en roepen hen dan ook op om zich te melden bij de sportmanager van hun regio.

Martijn Spithoven: “Er zijn veel organisaties die zich met dit thema bezighouden. Vanuit Topsport Gelderland willen we dan ook het wiel niet opnieuw uitvinden, we willen vooral bundelen wat er allemaal al is. Met een totaalpakket willen we de talentprogramma’s stimuleren om zaken omtrent dit thema daadwerkelijk op te pakken.” Het pakket met de verschillende tools is opgebouwd uit minimale eisen. Van talentprogramma’s wordt verwacht dat ze dit op orde hebben. Daarnaast worden er ook adviezen gegeven hoe het veilige klimaat verder te verbeteren.

Tools Minimale eisen Advies
Verklaring omtrent gedrag Verplicht tonen bij aanstelling van trainers, coaches en begeleiders. Herhaal het tonen elke drie jaar.
Vertrouwenscontactpersoon VCP eigen bond en & Centrum Veilige Sport zichtbaar maken. Eigen VCP aanstellen.
Gedragsregels Bekendmaken regels NOC*NSF en/of eigen sportbond. Eigen regels gezamenlijk opstellen.
Opleiden trainers/coaches E-learning Een beetje opvoeder. Overige e-learnings en cursussen.
Opleiden sporters Workshop Veilig naar e Top en cultuursessie.
Vierogenprincipe Vierogenprincipe. Minimaal twee volwassenen aanwezig.

Wil je binnen jouw talentprogramma aan de slag met dit thema en heb je daar hulp bij nodig? Neem dan contact op met de sportmanager uit jouw regio. We helpen je graag bij het bereiken van een veiliger (top)sport klimaat.