Uitvoering Gelders Model voor talentontwikkeling door Topsport Gelderland

,

Topsport Gelderland neemt de uitvoering van het Gelders Model voor talentontwikkeling op zich. In de provincie Gelderland is een toenemend aantal gemeenten, scholen en sportorganisaties dat de Gelderse jeugd leert bewegen en sporten via dit model. Ook voor de provincie Gelderland is talentontwikkeling een belangrijk thema binnen haar sportbeleid. Zij geeft dit eveneens vorm via het Gelders Model. Topsport Gelderland werkt aan welzijn en prestaties van Gelderse sporttalenten en heeft vanaf 2020 de opdracht om opleiden volgens het Gelders model te stimuleren, en te monitoren wat er al gebeurt.

Bij de uitvoering van het Gelders Model voor talentontwikkeling werkt Topsport Gelderland met diverse partijen samen. In 7 stappen van gymles tot topsport wordt beschreven wat de optimale ontwikkelomgeving is voor Gelderse kinderen en jongeren en welke partijen een rol hebben om deze vorm te geven.

Het gaat in het Gelders Model grofweg om de pijlers Vaardig in Bewegen en Topsport die Inspireert uit het nationale sportakkoord. De inhoud werd ontwikkeld door sportbedrijven van de grote Gelderse gemeenten Arnhem, Nijmegen en Ede, samen met Lectoraat Herkennen en Ontwikkelen van Sporttalent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de provincie Gelderland en Topsport Gelderland. Inmiddels wordt de werkwijze ook in Apeldoorn en De Achterhoek omarmd.

Klaar voor 2020
Met een in 2019 ingrijpend versterkt bestuur, opdrachten vanuit de provincie, NOC*NSF en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, een sterk team van zo’n 6fte en een stabiele financiële basis is Topsport Gelderland klaar voor 2020! Het huidige bestuur van Topsport Gelderland bestaat uit Onno Bieleman (voorzitter, Arnhem), Cynthia de Jager (Oosterbeek), Kasper Bakker (Malden), Remco Boer (Nijmegen), Gerrie Elfrink (Arnhem), Jos Hell (Didam), Marco Postma (Rheden). Directeur van Topsport Gelderland is Gudo Kramer uit ’s-Heerenberg.