Uitdaging voor sporttalenten door cross-over in sporten

,

In het kader van breed motorisch bewegen en opleiden heeft Topsport Gelderland sportmanger Yannick van Harskamp onlangs het initiatief genomen om verschillende sporten aan elkaar te koppelen. Daarbij is beachtennisser Bo Groot Antink bijvoorbeeld op bezoek geweest bij het RTC tafeltennis, om daar een clinic te geven. “Het is vooral bedoeld als breed motorische scholing in combinatie met het hebben van een andere leuke activiteit dan je eigen sport.”

Juist die afwisseling is in de huidige tijd, waarin het zicht op wedstrijden er voor velen nog niet is, erg gewenst. “Trainers hebben in de coronatijd uitdagingen om hun programma uit te zetten”, legt Yannick, die sportmanager van de regio’s Nijmegen en Rivierenland is, uit. “Met dit initiatief maken we een soort cross-over, helpen we trainers met wat afwisseling in hun al goede programma’s en stimuleren we vanuit Topsport Gelderland breed motorische ontwikkeling.” Het idee is om het initiatief ook in andere Gelderse regio’s en verschillende sporten uit te rollen.