Topsport Gelderland wint Nationale Sportinnovator Prijs: een sociaal veilig sportklimaat

,

Topsport Gelderland is trots op het winnen van de Nationale Sportinnovator Prijs: een sociaal veilig sportklimaat. De prijs is toegekend vanwege een project waarin cultuursessies verbonden worden met de Sporttalk webapp. Door deze aanpak kan preventief, laagdrempelig en zeer praktische gewerkt worden aan sociale veiligheid binnen teams of trainingsgroepen.

In de cultuursessies worden door een team of trainingsgroep afspraken gemaakt over normen, waarden en de wijze waarop men met elkaar om wenst te gaan. Middels de Sport Talk App die in ontwikkeling is, worden die afspraken periodiek teruggekoppeld in de vorm van vragen en worden sporters, indien nodig, aangemoedigd contact op te nemen met vertrouwenscontactpersonen. Zo kan veilig en anoniem door sporters en/of begeleiders worden aangegeven of er gehandeld wordt naar de afspraken.

De cultuursessies worden door Topsport Gelderland al succesvol toegepast in talentprogramma’s. De Talk App wordt al in het bedrijfsleven ingezet. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zal een korte opleiding ontwikkelen die het mogelijk maakt voor veel mensen en organisaties in de sport, om met deze methodiek te werken.

Topsport Gelderland voorzitter Cynthia de Jager: “Natuurlijk zijn we enorm trots op de toekenning van deze prijs. Sociale veiligheid heeft bij ons een hoge prioriteit en het is goed om te merken dat dat gezien en gewaardeerd wordt. We zullen ons met volle kracht storten op de implementatie op zo veel mogelijk plaatsen in de sport. In onze zoektocht naar preventieve maatregelen die passen bij jeugdige sporters hebben wij geconstateerd dat die er maar weinig zijn. We zijn er dan ook van overtuigd dat onze interventie een belangrijk verschil kan maken in de hele Nederlandse (jeugd) sport. Ook zijn we er van overtuigd dat het door veel organisaties (met name bonden, gemeenten, gemeentelijke sportbedrijven) omarmd zal worden. Organisaties die daar nu al belangstelling voor hebben, kunnen zich bij ons melden.”

Aanpassingen mogelijk dankzij prijs
Roos Dohmen, directeur van de Talk App: “De doelstelling van Sport Talk is om preventief werken aan sociale veiligheid binnen jeugdopleidingen in de sport mogelijk te maken. Daarbij vinden we schaalbaarheid naar brede toepassing in breedtesport belangrijk, zodat zoveel mogelijk kinderen in een veilige omgeving kunnen sporten. We geloven dat dit mogelijk wordt met de aanpassing van de door ons op wetenschappelijke basis ontwikkelde Talk App die we dankzij deze prijs kunnen doen.

De combinatie van Cultuursessies en Talk App maakt het mogelijk om sporters bewuster te maken van hun eigen grenzen en gevoelens, deze ook te delen met hun teamgenoten en begeleiders, de afspraken onderling vast te leggen, daar vervolgens ook regelmatig op te reflecteren, en op een reactieve en veilige wijze aan de orde te stellen. De enorme stap naar actief contact opnemen bij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon wordt met Sport Talk via gedragspsychologische technieken aanmerkelijk verkleind zodat al in een vroeg stadium, hopelijk voor eventuele escalatie, aan oplossingen gewerkt kan worden.”

Monitoren en kennis verspreiden
René Tönissen, directeur Academie Sport en Bewegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: “De samenwerking met Talk App en Topsport Gelderland plaatst ons precies waar we het liefst opereren: op een plek in het werkveld waar onze impact groot kan zijn, op een maatschappelijk relevant thema. We gaan monitoren wat er in de praktijk gebeurt, en de opgedane kennis verspreiden. Onze kerntaken onderwijs, onderzoek en dienstverlening komen zo alle drie aan de orde in dit project. Bovendien kan deze aanpak ervoor zorgen dat veel meer (jonge) mensen zelf mede vorm kunnen gaan geven aan een veilige sportomgeving.”

Foto: Geke van den Berg – foto ter illustratie