Topsport Gelderland lanceert Coronafonds voor Gelderse topsporters

,

Topsport Gelderland heeft een Coronafonds gelanceerd voor Gelderse sporters die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Via dat fonds kunnen sporters die bij andere regelingen tussen wal en schip vallen een aanvraag doen voor een eenmalige bijdrage. Sporters kunnen via een aanmeldformulier dat hieronder te vinden is tot en met 31 juli een aanvraag indienen. Een onafhankelijke selectiecommissie oordeelt daarna per individu over de daadwerkelijke toekenning van een bedrag.

Met deze regeling hopen we op internationaal niveau acterende Gelderse sporters te helpen die inkomsten zijn misgelopen en/of extra kosten maken. Uit een inventarisatie door Topsport Gelderland is gebleken dat met name op het niveau net onder de top sporters hard getroffen worden door de Corona crisis en voor hen is geen andere regeling. Er wordt gevreesd dat een groep veelbelovende sporters hun ambities niet meer na kunnen jagen, als gevolg van wegvallende inkomsten en extra kosten.

Het gaat bij de Topsport Gelderland voorziening om sporters die geen stipendium ontvangen en ook niet in aanmerking komen voor een andere regeling. Het toegekende bedrag zal wellicht niet de volledige geleden schade kunnen dekken, maar kan wel enigszins verlichting bieden. Na het verlopen van de aanmeldperiode zal uiterlijk eind augustus bekend zijn of je een bedrag toegekend hebt gekregen.

Klik hier voor het aanvraagformulier