Talentontwikkeling belangrijk punt tijdens Gelders Sportdebat

,

Met veel vertegenwoordigers uit de Gelderse en Nederlandse sportwereld bij elkaar, is op Papendal donderdagavond het Gelders Sportdebat georganiseerd. Daarin gingen lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen met elkaar in debat over het onderwerp sport. Een belangrijke pijler daarin was het thema ‘Talentontwikkeling’. Het mocht dan wel een debat zijn. Aan het einde van de avond was iedereen het er over eens dat investeren in sport belangrijk is.

“Breedtesport, talentontwikkeling en topsport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en verdienen allen de steun van de provincie”, was één van de dingen die duidelijk naar voren kwamen tijdens het twee uur durende debat. Daarin kwamen de partijleiders in een heuse boksring tegenover elkaar te staan, waarin één op één gedebatteerd werd. Telkens over een ander onderwerp. Aan het einde van de avond kon iedereen een slotpleidooi houden en daarnaast was er ook ruimte voor mensen uit de zaal om tijdens de debatten en de slotpleidooien in te breken en te reageren.

Topsport Gelderland was natuurlijk aanwezig bij het Gelders Sportdebat en stond voorafgaand en na afloop van het debat klaar om aanwezigen te informeren over talentontwikkeling in de sport, het Gelders Model en nog veel meer. Daarbij konden mensen ook rechtstreeks van topsporters horen wat het belang voor hen en de sportende mensen om heen is en was. Turnster Reina Beltman en judoka Hilde Jager waren namelijk ook aanwezig.

Foto’s: Mady Kleeven