Stem voor sport en bewegen!

,

De gemeentelijke verkiezingen komen eraan. Ook voor de sport is dat van groot belang. Gemeenten zijn namelijk de overheidsinstanties die veruit het meeste investeren in sport. Gemeenten zijn onder meer eigenaar en beheerder van sportaccommodaties, ondersteunen verenigingen, hebben buurtsportcoaches in dienst, voeren hun eigen sportbeleid en zijn vaak initiator en drijvende kracht achter lokale sportakkoorden. In de aanloop naar de verkiezingen, en ook in de verkiezingsprogramma’s, is toch vaak maar heel beperkt aandacht voor sport en bewegen. Dit, terwijl het nooit duidelijker was dat voldoende sporten en bewegen van essentieel belang zijn voor mensen individueel en voor de samenleving als geheel. Niet alleen zorgt het voor meer vitaliteit en weerstand tegen ziekte, ook verkleint het de kloven die er zijn in onze samenleving en brengt het mensen bij elkaar.

Voor kinderen en jongeren is sport van nog groter belang. Wanneer kinderen rond 14-16 jaar zich vaardig voelen in sport is dit namelijk een belangrijke voorspeller voor een leven lang bewegen en sporten. Als zij zich niet vaardig voelen, is de kans op een fysiek inactief leven, met alle gezondheidsnadelen die dat met zich meebrengt, veel groter. Ondertussen komen onze kinderen steeds minder buiten, sporten en bewegen ze dramatisch minder en neemt ook het motorisch niveau snel af.

Daarnaast leren kinderen in de sport natuurlijk nog veel meer. Denk aan samenwerken, omgaan met winnen en verliezen, doelen stellen, zelfdiscipline, et cetera. Sport is de derde opvoedomgeving voor onze jeugd en verdient dus aandacht. Niet voor niets zet Topsport Gelderland steeds meer in op een zo optimaal mogelijke ontwikkelomgevingen voor het eigen sport- en beweegtalent van elk Gelders kind middels Sportief Groot Worden in Gelderland.

De kloof tussen hogere en lagere inkomens wordt steeds groter. In sportdeelname, in te verwachten (gezonde) levensjaren en ook in ontmoeting. Sport kan een essentiële rol spelen om die kloof te verkleinen. Gemeenten spelen een belangrijke rol om een goede sport- en beweegomgeving mogelijk te maken. Ons stemadvies voor de gemeentelijke verkiezingen is dan ook om te kijken en eventueel na te vragen welke plannen partijen hebben op het gebied van sport en bewegen. Stem op de sportiefste partij, voor een gezonde en vitale samenleving, voor de gezondheid van onze kinderen!