Partners SportQube werken verder aan toekomst

,

Een aantal weken geleden was de feestelijke opening van SportQube. Een moment waar veel partners keihard naartoe gewerkt hebben. Nu zit er een diverse groep organisaties onder hetzelfde dak en is de tijd rijp om de beoogde innovatieve samenwerkingen en ‘cross-overs’ die SportQube voor ogen heeft meer handen en voeten te geven. In het voortraject is er samen met de partners een plan opgesteld waarin de richtingen en kaders voor de (sociale) innovatie binnen SportQube zijn geduid. Nu SportQube daadwerkelijk draait kan hierin de volgende stap gezet worden.

Zo’n stap is woensdagavond gezet door middel van een co-design sessie met alle betrokken partners. In deze bijeenkomst is er via verschillende werkvormen een innovatieagenda opgesteld voor de komende paar jaar. In een volgende sessie zal er concreetheid en eigenaarschap aan de innovatieagenda toegevoegd gaan worden.