Nieuwe gesprekstool: Warming-Up Kaarten van Topsport Gelderland

,

Jaarlijks hebben we bij Topsport Gelderland individuele gesprekken met zo’n 300 sporters; jonge talentvolle sporters met een status, sporters die deel uitmaken van een talentprogramma in Gelderland of gearriveerde topsporters. Onlangs hebben we dé Warming-Up Kaarten van Topsport Gelderland geïntroduceerd in ons werk. Deze ‘gesprekstool’ is ontwikkeld door Sportvitaloog Lotte Visschers en Sportmanager Geeke Barmentloo, beiden werkzaam binnen de organisatie.

De Warming-Up Kaarten komen voort uit onze visie op de begeleiding van sporters en richt zich op het waarborgen en bevorderen van het welzijn én de sportprestaties van sporters, zowel tijdens als na de sportcarrière. Dit bestaat uit vijf thema’s.

Centraal in onze visie staat de zelfkennis van de sporter. Zelfkennis stelt sporters in staat betere en juistere keuzes te maken met betrekking tot hun verdere (sportieve) ontwikkeling, wat bijdraagt aan hun veiligheid in de sport en het maximaliseren van hun potentieel. Zo helpt zelfkennis onder meer bij het ontdekken van sterke en minder sterke punten, veerkracht te vergroten en persoonlijke doelen aan te scherpen. Zelfkennis is dan ook de katalysator om de thema’s leefstijl, mentaal, talenten en omgeving te verkennen en te ontwikkelen. Gezamenlijk vormt het de basis voor ons werk, om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sporters met talent en ambitie.

De Warming-Up Kaarten bevatten meer dan 50 vragen die zijn verdeeld over de thema’s zelfkennis, leefstijl, mentaal welzijn, talenten en omgeving. Deze vragen vormen de perfecte gespreksstarter om een dialoog op gang te brengen. Ze stimuleren sporters om na te denken over verschillende aspecten die essentieel zijn voor de ontwikkeling als sporter en helpen hen kennis op te doen over diverse onderwerpen. Daarnaast bevordert de speelse opzet van de kaarten de zelfreflectie, de dynamiek in het gesprek en de verdere persoonlijke ontwikkeling.

De reacties op de kaarten zijn positief:
‘Wat is dit leuk zeg!’
(judoka, 14 jaar)

‘Hier sta ik anders nooit bij stil, maar dit zet me wel aan het denken.’
(volleybal, 17 jaar)

‘Met behulp van de vragen van de warming-up kaarten, wordt het makkelijker om een connectie op te bouwen met een sporter.’
(Eline, sportmanager Topsport Gelderland)

Wil je meer weten over de mogelijkheden om aan de slag te gaan met de Warming-up kaarten? Neem dan contact op met Lotte Visschers via lotte@topsportgelderland.nl.