Gelderse gemeentes werken hard aan lokale sportakkoorden

,

In 2018 is in Nederland het Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel daarvan is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om die ambities te realiseren wordt juist ook de samenwerking op lokaal niveau gezocht. Daaruit ontstaan steeds meer regionale- en lokale sportakkoorden. Dat gebeurt in trajecten waarin Topsport Gelderland in de provincie vaak nadrukkelijk een rol heeft. “Wij hebben kennis over talentontwikkeling en kunnen die bij de verschillende sportakkoorden inbrengen.”

Topsport Gelderland is betrokken bij twee van de zes ambities die geformuleerd zijn in het Nationale Sportakkoord. Dat zijn ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ en ‘Topsport die inspireert’. In Gelderland zijn al heel wat akkoorden gesloten. Zo zijn de acht Achterhoekse gemeentes samen actief in een regionaal sportakkoord onder de noemer Achterhoek in Beweging. Daarbij is het Gelders Model voor talentontwikkeling een leidraad in de pijler talent. Ede heeft al een lokaal sportakkoord. Daar is de besluitvorming klaar en kan de activatie beginnen. Ook in Nijmegen, Apeldoorn en Harderwijk is Topsport Gelderland actief betrokken bij de totstandkoming van het lokale sportakkoord.

Gezamenlijke ambities in gang zetten
“Wat onze rol is binnen een lokaal sportakkoord, dat verschilt per gemeente of regio”, vertelt Gudo Kramer, directeur bij Topsport Gelderland. “Wij brengen onze kennis en ervaring in en dat doen we bijvoorbeeld bij de kerngroepen die geformuleerd worden door de gemeentes. Wanneer een traject goed georganiseerd is, zijn bij een lokaal sportakkoord alle partijen aangesloten die zich met sport bezighouden. Van verenigingen, tot scholen en iedereen die binnen een gemeente wat met sport te maken. Dus niet alleen de wethouder sport is verantwoordelijk. Er worden allerlei gezamenlijke ambities in gang gezet, waar verschillende partijen aan bijdragen.”

Klik hier en lees meer over het Nationaal Sportakkoord, de regionale- en lokale sportakkoorden.