Breedmotorische kickoff SportQube in Nijmegen

,

Rugby, turnen en judo. Drie toch totaal verschillende sporten. Maar kun je ook van elkaar leren? Absoluut! Vanuit een bredere samenwerking met de aangesloten partijen in SportQube is gezocht naar het versterken van elkaar, door meer de samenwerking op te zoeken. Iets dat het nieuwe topsportgebouw in Nijmegen erg stimuleert, omdat verschillende talentprogramma’s zich in één gebouw bevinden en de faciliteiten veel mogelijkheden bieden. De breedmotorische trainingen zijn een praktische toepassing van kennis uit het lectoraat dat zich met talentontwikkeling bezig houdt bij HAN Sport en Bewegen.

Vrijdagochtend kreeg de samenwerking waarbij ook Topsport Gelderland betrokken is een heel mooi gezicht, want 55 talentvolle sporters vanuit het turnen(RTC De Hazenkamp), judo (RTC Judo), rugby (Rugby Academy Oost) en zwemmen (Aqua Novio) hebben in SportQube samen hebben getraind. Tijdens drie sessies van twintig minuten werd in gemengde groepen, die wel ingedeeld waren op leeftijd, kennis gemaakt met elkaar sporten. De trainers van de betreffende sport verzorgden daarbij de training.

De ochtend werd gezamenlijk afgesloten in de multizaal, waar enkele algemene motorische en cognitieve spelletjes werden verzorgd door Machiel van Kolck. De sporters en de trainers reageerden erg enthousiast op deze mooie start! Ze vonden het een leuke ervaring om de andere sporten te beoefenen en met talentvolle sporters vanuit andere sporten te trainen. Het vervolg zal zich gaan richten op elkaar inhoudelijk meer op te zoeken en te kijken op welke vlakken de sporten wat van elkaar kunnen leren.