Eerste opleiding adviseur jeugdopleiding succesvol

,

Op de woensdagen 23 en 30 maart heeft de eerste opleiding plaatsgevonden voor buurtsportcoaches en verenigingsondersteuners, waarin zij geschoold zijn tot adviseur jeugdopleiding. Deze opleiding is ontwikkeld door Topsport Gelderland en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en biedt de toekomstige adviseur jeugdopleiding competenties om adviesgesprekken te voeren bij de vereniging en deze ook te coachen. De Analyse & Advies tool stond daarbij centraal.

Twaalf verenigingsondersteuners uit Gelderland kunnen de motiverende gespreksvoering en coaching modellen toepassen om bij de vereniging een duurzame verbeterslag te maken binnen de jeugdopleiding. Zij kunnen via een nulmeting, door gebruik te maken van de Analyse & Advies tool, een goed beeld krijgen waar de vereniging behoefte aan heeft en welke ontwikkelpunten er zijn. De eerste adviseurs jeugdopleiding zijn nu in staat om samen met de vereniging een gerichte plan van aanpak te maken om deze ontwikkelpunten te verbeteren.

De reacties op de opleiding waren positief. “De opleiding geeft mij handvaten om middels gespreksvoering de vereniging in de lead te zetten en via een gedegen en gestructureerde aanpak te werken aan de ontwikkelpunten die naar voren komen uit de Analyse & Advies tool”, kwam onder meer bij de feedback terug. En ook; “Door deze cursus ben ik me zelf bewuster van de vragen die ik stel tijdens het contact maken met de vereniging. Daarbij helpt de Analyse & Advies tool om inzichtelijk te maken waar de vereniging behoefte aan heeft en op welke vlakken hij zich kan ontwikkelen.”