SportKompas

De nul- en eindmeting van de Talent Kids Academie worden gedaan middels het SportKompas. Binnen dit SportKompas staan drie testen centraal; de I DO-, I LIKE- en I AM test.

  • Met de I DO test wordt er aan de hand van veertien beweegoefeningen gekeken welke sporten het best passen bij de fysieke vaardigheden van het kind.
  • De I LIKE test is een test waarbij vragen worden gesteld over welke manier van bewegen het kind leuk vind. Uit deze resultaten komen dan een aantal sporten naar voren die bij het kind zouden passen.
  • Tot slot wordt bij de I AM test, in een digitale vragenlijst, gevraagd naar de intrinsieke motivatie om te bewegen en wordt er een persoonlijk inzicht gecreëerd. Vragen die hierbij gesteld worden zijn: ‘Doet het kind al aan sport, zo ja welke?’, ‘Vindt het kind de sport leuk?’ of ‘Wat zijn mogelijke barrières om een sport te starten?’.

Deze testen gezamenlijk brengen in kaart welke sport het best bij het kind zou passen vanuit eigen kunnen en motivatie. Hierdoor gaan kinderen er meer plezier aan beleven en genieten ze ook van de vooruitgang die ze boeken.

De eindmeting bestaat uit dezelfde testen. Na de eindmeting worden de deelnemers geadviseerd welke sport motorisch gezien het beste bij hen past en welke sport voldoet aan de behoeften die iedere individuele deelnemer heeft. Als de deelnemers interesse hebben in de geadviseerde sport koppelt de Talent Kids Academie de deelnemers aan de juiste verenigingen. Dit wordt gedaan onder begeleiding van de buurtsportcoach. Een wens is dat deze verenigingen het concept ‘breed motorisch opleiden’ omarmen en toepassen binnen hun eigen sportaanbod. Alles met als doel het kind verder te helpen in zijn sportieve ontwikkeling.