Vacature.

Vacature bestuurslid Stichting Topsport Gelderland

Topsport Gelderland is op zoek naar een pro-actief en verbindend persoon die de organisatie komt versterken als nieuw bestuurslid van de Stichting Topsport Gelderland. Topsport Gelderland is dé partij op het gebied van talentontwikkeling, en daarom onmisbaar bij het faciliteren, ondersteunen en begeleiden van de Gelderse talenten. Waar achter de schermen hard wordt gewerkt om het beste uit de talenten naar boven te halen, geeft de organisatie voor de schermen letterlijk en figuurlijk een podium voor talent. Door middel van een uitgebreid faciliteitennetwerk biedt Topsport Gelderland haar talenten het optimale.

In samenwerking met haar partners maakt Topsport Gelderland het mogelijk deze diensten te leveren aan haar talenten. Topsport Gelderland is een initiatief van HAN Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ondersteund door de Provincie Gelderland. Het stichtingsbestuur van Topsport Gelderland is eindverantwoordelijk voor het werk dat de stichting uitvoert. De rol die het bestuur van Topsport Gelderland daartoe inneemt is kaderstellend en toezichthoudend. Daarnaast hebben alle bestuursleden een ambassadeursfunctie in de regio en adviseren zij de directeur en de organisatie op basis van eigen expertise en ervaring.

Functiebeschrijving:

 • Het op hoofdlijnen controleren en bewaken van de processen en procedures binnen Topsport Gelderland op hun kwaliteit, effectiviteit en integriteit;
 • Supporten van de werkorganisatie door het delen van jouw expertise en kennis;
 • Actief beheren en onderhouden van stakeholderrelaties, zoals overheid, topsporters, coaches, sponsors en externe partners, om het draagvlak en de betrokkenheid te vergroten en samenwerking te bevorderen;
 • Bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van beleid van de werkorganisatie ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen van TopSport Gelderland;
 • Het centraal stellen van de drie bestuurlijke pijlers ‘Integriteit, veilige sportomgeving en ontwikkeling van het kind centraal’, waarbij u voorbeeldgedrag toont in besluitvaardigheid, communicatie en vertrouwen;
 • Het bewaken en bevorderen van een open en eerlijke cultuur in zowel het bestuur als de werkorganisatie.

Algemene taken:

 • Actief deelnemen aan de bestuursvergaderingen;
 • Vaststellen van het meerjarenbeleidsplan;
 • Vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
 • Bewaken van de uitvoer van het meerjarenbeleidsplan en de begroting op basis van tussentijdse rapportage van de directie en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag;
 • Onderhoudt contacten en stemt af met andere relevante stakeholders op bestuurlijk niveau;
 • Behartigt belangen Topsport Gelderland binnen de sector op persoonlijke titel via eigen professionele netwerk en kanalen.

Profiel bestuurslid:

Als bestuurslid maakt u deel uit van het stichtingsbestuur en voert u regie op de wijze waarop het bestuur functioneert. U heeft aantoonbare ervaring in bestuurlijke functies of leiderschapsrollen, bij voorkeur binnen de sportsector, en beschikt daarnaast over een relevant netwerk in sport, (regionale) overheden, onderwijs, onderzoek en/of het bedrijfsleven.

U heeft oog voor subtiliteiten in de balans tussen besturen op afstand en inhoudelijke betrokkenheid. U weet een betrokken en professionele opstelling van het bestuur te stimuleren en bewaakt de processen en de verhoudingen binnen de organisatie. U bent enthousiasmerend en activerend naar medebestuursleden en toegankelijk en proactief in het contact naar uitvoeringsorganisatie en stakeholders. U heeft oog en aandacht voor de formele kant, maar bent hierbij open en creatief in de contacten en uitvoering.

Uiteraard verwachten we dat u affiniteit heeft met sport; in het bijzonder met de thema’s als talentontwikkeling, veilig sportklimaat en de prestatiegerichtheid van (de voorbereiding op) topsport.

We zijn op zoek naar een bestuurslid met een scherp oog voor ethisch handelen en transparantie, en integriteit staat bij u hoog in het vaandel.

Tijdsbesteding en facilitering:

U moet rekening houden met een tijdsbesteding van ca. 2 uur per week.

Informatie over de organisatie:

Meer informatie over Topsport Gelderland is te vinden op deze website, www.topsportgelderland.nl.

Voor meer informatie over de vacature, of het opsturen van uw CV en motivatie, kunt u contact opnemen met Cynthia de Jager, Voorzitter Topsport Gelderland via cynthia@topsportgelderland.nl