Privacyverklaring Topsport Gelderland.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Net als bij jullie gaat het ons als organisatie ook om sport, maar daarbij mogen we niet weglopen voor de wettelijke verplichting rondom Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Topsport Gelderland respecteert de privacy van jouw persoonsgegevens. Wij hebben toegang tot het Portal van NOC*NSF, waarin de sportbond gegevens invult van de sporter. De gegevens die hierin mogelijk zijn ingevuld (mits bekend en ingevuld zijn door de sportbond):

–    Naam
–    Geboortedatum
–    Geslacht
–    Adres
–    Telefoonnummer
–    Emailadres
–    Statushistorie
–    Onderwijs

Gebruiken van persoonsgegevens
Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Een bijdrage leveren aan jouw sportieve ontwikkeling in algemene zin, in opdracht van NOC*NSF en Provincie Gelderland;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Hoewel wij vanuit het verleden geen directe toestemming van je hebben, gaan wij er vanuit dat je instemt met verwerkingen van je persoonsgegevens. De wet biedt ons daar ook de mogelijkheid toe (overeenkomst of gerechtvaardigde belangen). Mocht je om welke reden alsnog bezwaar willen maken tegen onze verwerkingen, dan vernemen wij dat graag en zullen wij de verwerking van de ongewenste gegevens tegenhouden en of verwijderen.

Jonger dan 16 jaar
Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan aan je ouders om toestemming om onze nieuwsbrief en uitnodigingen te ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Topsport Gelderland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Topsport Gelderland verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij we daarvoor jouw toestemming hebben verkregen.

Heb je vragen of klachten?
Topsport Gelderland
Papendallaan 51, 6816 VD Arnhem
info@topsportgelderland.nl / 026 369 1483