Topsport Oost.

Topsport Gelderland geeft binnen het samenwerkingsverband Topsport Oost begeleiding aan een groep sporters binnen een regionaal bondsprogramma (RTC’s) en bewaken en organiseren inzet van de doorlopende leerlijnen op verschillende thema’s. Dit met als doel sporters optimaal voor te bereiden op volgende stappen in hun topsportcarrière. Hierbij kan gedacht kan worden aan vaste ‘topsport-lesuren’ op Topsport Talentscholen die gekoppeld zijn een RTC. Op deze wijze draagt regionale talentontwikkeling bij aan de Top-10 ambitie van NOC*NSF.

De RTC’s vinden plaats onder regie van de sportbond en de inhoud is vastgelegd in het meerjarenopleidingsplan van de desbetreffende sportbond. De eisen die aan de programma’s worden gesteld zijn afgeleid van het niveau van de absolute wereldtop binnen die tak van sport.

Naast de begeleiding van talenten en de betrokkenheid bij regionale bondsprogramma’s onder bondsregie, zet Topsport Gelderland ook in op het ondersteunen van verenigingen. Daar vindt over het algemeen de talentherkenning en de eerste fase van talentontwikkeling plaats.