Ouders.

Ouders hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kind. Naarmate het kind ouder wordt, maar ook omdat het kind talent blijkt te hebben in de sport, wordt er vaak meer van de ondersteuning van ouders verwacht. Veel ouders zijn op zoek naar de juiste invulling van hoe ze hun kind kunnen begeleiden. Helaas zijn er op dit moment nog weinig hulpmiddelen voor ouders om op terug te vallen. Een plek om hun vragen te stellen of hun ervaringen uit te wisselen zijn er nauwelijks. Om ouders te ondersteunen in hun rol als begeleiders en gebruik te maken van hun ervaringen en kennis, is het belangrijk dat deze doelgroep een plek heeft binnen Topsport Gelderland.

Topsport Gelderland kan aan de hand van een workshop voor ouders, bewustzijn bij ouders creëren, in hun cruciale rol als begeleider van hun kind. Daarnaast heeft de workshop als doel handvatten te bieden aan ouders, hoe om te gaan met verschillende knelpunten die het ontwikkelen van talent met zich mee brengen. De workshop bevat twee onderdelen:

  1. Waar ligt de verantwoordelijkheid van ouders, en hoe om te gaan met verwachtingen
  2. Zelfstandigheid stimuleren

Tijdens de workshops is er veel ruimte voor intervisie – om te leren van ervaringen van andere ouders – of om samen knelpunten te bespreken waar veel ouders tegenaan lopen. Vervolgens wordt er middels verschillende werkvormen samen gezocht naar verbetering.

Topsport Gelderland heeft de ervaring dat ouders vaak te maken hebben met specifieke vragen. Deze vragen, die divers zijn en waardoor individuele ondersteuning gewenst is, worden behandeld door Lotte Visschers van Topsport Gelderland. Indien gewenst, kan er een gesprek met haar worden ingepland.

Vragen over ‘ouders’? Neem dan contact op met de sportmanager uit jouw regio.