RTC Programma’s.

Topsport Gelderland geeft binnen het samenwerkingsverband Topsport Oost begeleiding aan groepen sporters binnen een regionaal bondsprogramma (RTC’s) en bewaakt en organiseert daarbij de inzet van de doorlopende leerlijnen op verschillende thema’s. Dit met als doel sporters optimaal voor te bereiden op volgende stappen in hun topsportcarrière.

De RTC’s staan onder de regie van de sportbond en de inhoud is vastgelegd in het meerjarenopleidingsplan van de desbetreffende sportbond. De eisen die aan de programma’s worden gesteld zijn afgeleid van het niveau van de absolute wereldtop binnen die tak van sport. Topsport Gelderland helpt onder meer met het aanbieden van ‘vaste’ topsport-lesuren’ op Topsport Talentscholen die gekoppeld zijn aan een RTC. Op deze wijze draagt regionale talentontwikkeling bij aan de Top-10 ambitie van NOC*NSF.

Werkzaamheden binnen RTC’s

Werknemers van Topsport Gelderland geven binnen de programma’s intensieve begeleiding aan een (in samenspraak met de sportief verantwoordelijken te kiezen) groep sporters binnen het programma  en bewaken en organiseren inzet van de doorlopende leerlijnen op verschillende thema’s. Dit met als doel sporters optimaal voor te bereiden op volgende stappen in hun topsport carrière.

Bij het toekennen van organisatorische inzet en faciliteiten op het gebied van doorlopende leerlijnen, zal inzet mogelijk zijn op basis van provinciale middelen in de Gelderse kernsporten. In de sporten die niet tot de kernsporten gerekend kunnen worden, zal organisatorische inzet betaald moeten worden vanuit het programma, dan wel vanuit middelen van NOC*NSF via Topsport Regio Oost.

RTC’s Gelderland

  • RTC Volleybal (Nijmegen)
  • RTC Wielrennen (Apeldoorn)
  • RTC Turnen (Nijmegen)
  • RTC CP-voetbal (Groesbeek)
  • RTC Tafeltennis (Lichtenvoorde)
  • RTC Atletiek (Apeldoorn/Papendal)
  • RTC Volleybal (Apeldoorn)

Naast de begeleiding van talenten en de betrokkenheid bij regionale bondsprogramma’s onder bondsregie, zet Topsport Gelderland ook in op het ondersteunen van verenigingen. Daar vindt over het algemeen de talentherkenning en de eerste fase van talentontwikkeling plaats.