Voeding.

Sport en voeding gaan hand in hand samen. Voeding heeft veel invloed op de gezondheid en de prestatie van de (jeugdige) sporter. Hierbij is het van belang dat zowel de sporter als zijn omgeving over voldoende basiskennis en vaardigheden beschikt omtrent het onderwerp sportvoeding, zodat deze gewoonten een fundament vormen voor verdere ontwikkeling in de sportcarrière van deze sporter.

De kennis en vaardigheden rondom de basissportvoeding staan in deze leerlijn centraal. Deze leerlijn zal door middel van interactieve workshops bewustwording creëren omtrent sportvoeding en de keuzes die van invloed kunnen zijn op de prestatie, voor zowel de sporter als de sociale omgeving.

Waarom?
Het is belangrijk dat sporters de betekenis leren van sportvoeding inzien, beschikken over basiskennis en basisvaardigheden leren te beheersen. Om dit doel te realiseren worden verschillende interactieve workshops aangeboden, verspreid over een aantal weken/maanden.

Wat?
Uiteindelijk is het de bedoeling dat door middel van workshops en persoonlijke gesprekken de sporter uiteindelijk het vertrouwen heeft om een gezonde maaltijd te bereiden die een positieve invloed heeft op het lichaam en prestaties.

Word je eigen vochtcoach

Vaak vergeten, maar een heel belangrijk iets als het gaat om voeding is een juiste vochtinname. Veel sporters drinken te weinig of niet goed. Daarom ontwikkelde Topsport Gelderland de Vochtcoach. Word je eigen vochtcoach!

Klik hier en laat je verder informeren.