Prestatiegedrag.

Bij prestatiegedrag gaat het om het ontwikkelen en vergroten van het prestatiegedrag van sporters. Bewustwording, zelfreflectie en sturen op het eigen handelen staan hierin centraal. Wanneer je weet wat je wilt, ben je gemotiveerder om jouw doel te bereiken. Op die manier ben je zelf actief bezig met je eigen leerproces, want je weet waar je nu staat, wat je wilt bereiken en hoe je dat gaan bereiken.

Bij talentontwikkeling gaat het niet alleen om de sporttechnische aspecten, maar wordt er ook naar het talent in zijn geheel gekeken. Het bereiken van de top hangt af van de juiste afstemming en kwaliteit binnen en tussen de domeinen sportief, psychologisch, psychosociaal, studie-beroep en financieel .

Waarom?
Het in kaart brengen van de omgevingsdriehoek en de ontwikkelingspijl waar we bij Topsport Gelderland mee werken, wordt gebruikt in een begeleidingsgesprek met de talentbegeleider. Dit gesprek kan plaatsvinden wanneer er een probleem wordt ervaren, maar ook om te leren bewuster keuzes te maken.

Hoe?
Wanneer er behoefte aan is, kan er na een begeleidingsgesprek worden doorverwezen naar een specialist. Wanneer je jezelf wilt verbeteren op mentaal gebied, dan zijn er drie mogelijkheden bij Topsport Gelderland: (1) een één-op-één traject met een sportpsycholoog of een sportpsycholoog in opleiding, (2) een workshop mentale vaardigheden bestaand uit 3 bijeenkomsten en (3) de masterclass Mentaal die 2 x per jaar wordt georganiseerd. Vragen over prestatiegedrag?

Neem dan contact op met de sportmanager uit jouw regio.