Onderwijs.

Wat?
Binnen de opleiding tot topsporter is de afstemming met het onderwijs de grootste behoefte bij sporttalenten. Hiermee is het onderwijs één van de belangrijkste faciliteiten binnen ons netwerk. In de praktijk ervaren wij dat er veel onwetendheid is over de mogelijkheden.

Waarom?
Het is van belang om ouders (en sporters) goed te informeren over de combinatie van topsport en onderwijs: het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Deze combinatie roept namelijk vaak veel vragen op. Waar zitten topsportvriendelijke scholen in Gelderland? Hoe combineer ik mijn trainingen met school? Wat zijn Topsport Talentscholen?

Hoe?
Topsport Gelderland heeft veel kennis van onderwijs in het algemeen en heeft ook goede contacten met diverse onderwijsinstellingen in Gelderland (en daarbuiten). Onder het mom van ‘voorkomen is beter dan genezen’ organiseren wij jaarlijks een bijeenkomst over onderwijs & topsport, om zo talenten en hun ouders te informeren over de mogelijkheden en vragen te beantwoorden betreffende de combinatie van onderwijs en sport.

Vragen over onderwijs? Neem dan contact op met de sportmanager uit jouw regio.